Професионални счетоводни и правни услуги

от „Капитал и Консулт“

Счетоводни услуги

Професионално счетоводно обслужване

Професионалното счетоводно обслужване е ключов фактор за развитието и успеха на всеки бизнес.

„Капитал и Консулт“ предлага първокласни счетоводни и консултантски услуги спрямо индивидуалните особености и нужди на всеки клиент: 

 • Счетоводно консултиране
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Текуща обработка на счетоводната информация
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети съгласно НСС и МСФО
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне на специализирани отчети за целите на Управлението

 

ТРЗ и личен състав

Управлението на трудовите възнаграждения на служителите и ТРЗ обслужването са процеси, които изискват висока степен на прецизност и отлично познаване на динамично променящото се трудово и осигурително законодателство.

Днес все повече компании предпочитат да се доверят на външни специалисти за извършването на тези дейности. По този начин те спестяват време и разходи, като същевременно си гарантират високо качество при изпълнението им.

Нашият екип от експерти има дългогодишен опит в сферата и може да ви помогне със следните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП
 • Поддържане на трудови досиета на служителите

Данъчно обслужване

Адекватното данъчно планиране е в основата на всяко бизнес начинание. През годините екипът ни е работил с множество клиенти от различни индустрии. Благодарение на натрупания опит можем да гарантираме компетентно обслужване при изготвянето на документи и становища. Ще бъдем ваш доверен партньор и в моментите, в които имате нужда от професионална консултация или представителство пред различни институции.

Услугите, които предлагаме, са:

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Данъчно консултиране
 • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони
 • Текущо и годишно данъчно оптимизиране
 • Данъчна защита. възражения и жалби
 • Представителство и комуникация с органите на приходната администрация
 • Участие в проверки и ревизии на НАП и НОИ
 • Консултации и действия по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

Правни услуги

Чудите се каква под каква форма да регистрирате фирма? Вече имате съществуващ бизнес и се нуждаете от правно обслужване? Ние можем да помогнем!

Екипът ни има богат опит с различни юридически казуси. Извършваме задълбочено изследване и анализ на всеки един от тях, прилагайки високи професионални стандарти. Можем да бъдем полезни със съвети при изготвяне на договори, както и с консултиране при сключване на сделки.

Ето за какво още можете да разчитате на нас:

 • Правни консултации за избиране на най-подходящото по вид търговско дружество при регистрация и пререгистрация в съответствие с бъдещата дейност на фирмата
 • Регистрация на фирми и администриране
 • Изготвяне на договори, анекси, договорен контрол и др.
 • Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне
 • Съдействие при сключване на търговски сделки
 • Консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България

Запитване за оферта

2 + 11 =